rent a car

Author Archive for: ‘aybeniz’

Ədəbiyyatlar və resurslar

Ədəbiyyatlar və resurslar

Yeni Media ilə əlaqəli fənlərin tədrisi üçün faydalı olan ədəbiyyatlar və resurslar                      Azərbaycan dilində Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M., Ağayev F.T.  Web səhifələrin yaradılması. Bakı: Elm, 2002, 114 səh. Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaş­ma­sının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: İnfor­masiya Texnologiyaları, 2008, 32 səh. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya […]

Continue Reading —›