rent a car

‘Resurslar’ Category

 

 

Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları

Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları Kitabı

Continue Reading —›
Ədəbiyyatlar və resurslar

Ədəbiyyatlar və resurslar

Yeni Media ilə əlaqəli fənlərin tədrisi üçün faydalı olan ədəbiyyatlar və resurslar                      Azərbaycan dilində Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M., Ağayev F.T.  Web səhifələrin yaradılması. Bakı: Elm, 2002, 114 səh. Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaş­ma­sının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı: İnfor­masiya Texnologiyaları, 2008, 32 səh. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya […]

Continue Reading —›